Anteny - konstrukcje.

Anteny u krótkofalowców z naszego Oddziału:

1. Anteny w Zawieprzycach. (i nie tylko)

2. Anteny w Kunowie.