DYPLOM WAC

Mój dyplom został wydany 29 lipca 1977

Dyplom przyznawany jest za uzyskanie potwierdzonych łączności ze wszystkimi kontynentami.

W regulaminie dyplomu kontynenty zdefiniowane są nieco inaczej.

Jest 6 kontynentów, do których zalicza się:

Amerykę Północną

Amerykę Południową

Afrykę

Azję

Europę

Australię i Oceanię.

Do Australii i Oceanii zalicza się wszystkie wyspy Indonezji i Filipin.

Natomiast Antarktyda nie jest zaliczana do kontynentów.

W dzisiejszych czasach uzyskanie dyplomu WAC jest dużo łatwiejsze, ponieważ pracuje dużo więcej stacji, posiadają wysokiej klasy sprzęt i prawie wszyscy używają wieloelementowych anten kierunkowych.