DYPLOM WPX

To jest mój dyplom nr 2098 wydany 18.VII.1981 r.

Dyplom jest wydawany za przeprowadzenie łączności ze stacjami, których znaki zaczynają się na 300 różnych kombinacji literowo cyfrowych zwanych prefiksami. Jest to przeważnie literowa lub cyfrowo literowa kombinacja przydzielona każdemu krajowi i numer okręgu, strefy, klasy licencji itp. występujący w znaku stacji przed sufiksem literowym stanowiącym indywidualne zakończenie znaku.

W Polsce prefiksem jest dwuliterowa kombinacja SN, SO, SP, SQ, SR, HF (oraz cyfrowo literowa 3Z) plus cyfra oznaczająca okręg, z którego stacja pracuje lub dla stacji okolicznościowych cyfra 0. Daje to dość sporą liczbę kombinacji tylko dla jednego kraju.

W czasach kiedy dyplom powstawał nie było tylu krótkofalowców i liczba używanych prefiksów była dość ograniczona. Każdy nowy prefiks był trudniejszy do zdobycia i dawał niewątpliwą przyjemność nawiązania łączności ze stacją, która dawała następny punkt do dyplomu WPX.

Obecnie dyplom jest dość łatwy do zdobycia dla każdego krótkofalowca, który aktywnie pracuje na falach krótkich.

Jest nawet organizowany WPX Contest - zawody, w których liczbę punktów uzyskanych za łączności mnoży się przez liczbę prefiksów jakie udało się w czasie zawodów "zrobić".

Do dyplomu wydawane są nalepki za każde 50 następnych prefiksów.

Moje nalepki po długich poszukiwaniach zostały odnalezione.

Nalepki mam tylko za 800 prefiksów, a obecnie liczba potwierdzonych łączności ze stacjami posiadającymi różne prefiksy przekroczyła 2000. Nie wiem tego dokładnie, bo nie prowadzę komputerowego logu łączności, a liczenie z papierowej ewidencji jest bardzo pracochłonne, więc już dawno nie było przeprowadzane.