MOJE NOWE I ARCHIWALNE KARTY QSL, KTÓRYMI POTWIERDZAM ŁĄCZNOŚCI.

Moja pierwsza karta QSL.

Pierwsza drukowana karta QSL.

Na stopce drukarskiej widać nakład 2000 szt. i nr zamówienia 419/73, a więc z 1973 roku.

Kolejne karty QSL

Karta wysyłana jeszcze niedawno.

Karta komputerowa za łączności lokalne na UKF FM.

Karta wykonana na risografie.

Najnowsza karta.

Historyczna karta za łączności w roku 1974 spod znaku okolicznościowego.

Karta za łączności spod znaku okolicznościowego z okazji 50-lecia PZK.