Wspó³zawodnictwo 9-cio pasmowe

Pasmo

Ilo¶ę krajów wg DXCC

1,8 MHz

83

3,5 MHz

208

7 MHz

285

10,1 MHz

247

14 MHz

296

18 MHz

254

21 MHz

300

24,9 MHz

213

28 MHz

266

Wynik 9 pasm

2152


Stan na 18.04.2020