1) OPINIA PRAWNA w sprawie instalacji anten

2) Wygrana sprawa sądowa ze Spóldzielnią Mieszkaniową. Uzasadnienie wyroku oddalenia powództwa Spóldzielni Mieszkaniowej o bezprawne zaistalowanie anteny na dachu budynku będacego współwłasnością Spółdzieli i lokatorów będacych właścicielami mieszkań (odrebna własność) i wspólwłaścicielami pozostałej części budynku oraz gruntu.